De Schola Sancti Christofori zingt de gregoriaanse vaste en wisselende gezangen op de navolgende tijden en plaatsen:

5 mei 6e zondag van Pasen (Munsterkerk)

Teksten en vertalingen van de gezangen op de zesde zondag van Pasen, 5 mei 2024 (B jaar)

Introitus: (Jesaja 48, 20):

Vocem iucunditatis annuntiate et audiatur, alleluia: nuntiate usque ad extremum terrae: liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia.

Ps. 65, 1: Iubilate Deo omnis terra: psalmum dicite nomini eius, date gloriam laudi eius.

 

Verkondigt het met blijdschap en maakt het bekend, alleluia: verkondigt het tot aan het uiteinde van de aarde: de Heer heeft zijn volk verlost, alleluia, alleluia.

Juicht voor God, heel de aarde: bezingt zijn Naam, geeft lof aan zijn heerlijkheid.

Alleluia I: (Johannes 16, 28)

Alleluia Exivi a Patre et veni in mundum: iterum relinquo mundum et vado ad Patrem.

Alleluia. Ik ben uitgegaan van de Vader en in de wereld gekomen; weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader.

Alleluia II: (Johannes 15, 16)

Alleluia Ego vos elegi de mundio ut eatis et fructum afferatis: et fructus vester maneat.

 

Alleluia. Ik heb u uit de wereld uitgekozen om op tocht te gaan en vrucht voort te brengen, die blijvend moge zijn.

Offertorium: (Ps. 65, 8.9.20):

Benedicite gentes Dominum Deum nostrum, et obaudite vocem laudis eius: qui posuit animam meam ad vitam et nondedit commoveri pedes meos: benedictus Dominus, qui non amovit deprecationem meam, et misericordiam suam a me, alleluia.

 

Zegent, volkeren, de Heer onze God, en verneemt zijn lofzang, die mijn ziel tot leven bracht en mijn voeten niet deed wankelen. Gezegend zij de Heer, die mijn gebed niet heeft afgewezen, mij zijn erbarming niet heeft onthouden, alleluia.

 

Communio: (Johannes 15, 16 + verzen ps. 88):

Ego vos elegi de mundo, ut eatis, et fructum afferatis: et fructus vester maneat, alleluia.

2. Misericordias Domini in aeternum cantabo: in generationem et generationem annuntiabo veritatem tuam in ore meo.

4. Disposui testamentum electis meis, iuravi David servo meo: usque in aeternum praeparabo semen tuum.

 

6. Confitebuntur caeli mirabilia tua, Domine: etenim veritatem tuam in ecclesia sanctorum.

 

20. Tunc locutus es in visione sanctis tuis, et dixisti: posui adiutorium in potente: et

exaltavi electum de plebe mea.

 

Ik heb u uit de wereld uitgekozen om op tocht te gaan en vrucht voort te brengen, die blijvend moge zijn, alleluia.

2. De barmhartigheid van de Heer zal ik eeuwig bezingen, van geslacht tot geslacht zal ik uw trouw met mijn mond verkondigen.

4. Ik sloot een verbond met mijn uitverkorenen, ik zwoer aan David, mijn dienaar: tot in eeuwigheid zal ik uw zaad bestendigen (nageslacht voortzetten).

6. De hemelen zullen uw wonderwerken belijden, Heer, en uw trouw in de gebedsstonde van de heiligen.

20. Toen sprak U in een visioen tot uw heiligen en zei: Ik verleende hulp aan een

machtige, verhief een uitverkorene uit mijn volk.

© 2024 Cyriel Tonnaer


19 mei PINKSTEREN (kathedraal)
2 juni Sacramentsdag (Munsterkerk en/of kathedraal?)
16 juni 11e zondag door het jaar (kathedraal)
??? PRIESTERWIJDING (kathedraal / bisdom) ???
7 juli 14e zondag door het jaar (Munsterkerk)
21 juli 16e zondag door het jaar (kathedraal)
4 augustus 18e zondag door het jaar (Munsterkerk)
18 augustus 20e zondag door het jaar (kathedraal)
1 september 22e zondag door het jaar (Munsterkerk)
15 september 24e zondag door het jaar
6 oktober 27e zondag door het jaar (Munsterkerk)
20 oktober 29e zondag door het jaar (kathedraal)
26 oktober ??? DIAKENWIJDING (bisdom / kathedraal) ???
1 november ALLERHEILIGEN ???
3 november 31e zondag door het jaar (Munsterkerk)
17 november 33e zondag door het jaar
1 december C-­‐JAAR 1e zondag van de Advent (Munsterkerk)
15 december C-­‐JAAR 3e zondag van de Advent (kathedraal)

Naar de beginpagina