De Schola Sancti Christofori zingt de gregoriaanse vaste en wisselende gezangen op de navolgende tijden en plaatsen:

3 maart 2024 Hoogmis Munsterkerk 10.00 uur  3e zondag van de 40-dagentijd

Schola Sancti Christofori o.l.v.             Cyriel Tonnaer

organist:                                                 Harry Philipsen

Introïtus: Oculi mei semper ad Dominum, quia ipse evellet de laqueo pedes meos: respice in me, et miserere mei, quoniam unicus et pauper sum ego.

Ps. Ad te Domine levavi animam meam: Deus meus, in te confido, non erubescam.

Mijn ogen zijn steeds op de Heer gericht, want Hij zal mijn voeten uit de strik bevrijden: zie naar mij om en ontferm U over mij, want ik ben alleen en arm.

Ps. Tot U, o Heer, heb ik mijn ziel verheven: mijn God, op U vertrouw ik, laat mij niet beschaamd worden.

KYRIE ELEISON                         Missa XVII                                                                             LD         370

Eerste lezing                                 Exodus 20, 1-17

Graduale: Exsurge Domine, non prevaleat homo: iudicentur gentes in conspectu tuo.

Vs: in convertendo inimicum meum retrorsum, infirmabuntur, et peribunt a facie tua.

Sta op Heer, laat de mens niet de overhand krijgen: laat de volkeren geoordeeld worden voor uw aanschijn.

Vs: drijf mijn vijand op de vlucht, zij zullen verzwakken en verdwijnen voor uw aanschijn.

Tweede lezing                              1 Korintiërs 1, 22-25

Tractus: Ad te levavi oculos meos, qui habitas in caelis. Ecce sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum: Et sicut oculi ancillae in manibus dominae suae: Ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, donec misereatur nostri. Miserere nobis Domine, misrere nobis.

Tot U, die in de hemelen woont, heb ik mijn ogen geheven. Zie, zoals de ogen van dienaren op de handen van hun meesters gericht zijn, en zoals de ogen van een dienstmaagd gericht zijn op de handen van haar meesteres, zo zien onze ogen op naar de Heer, onze God, totdat Hij zich over ons ontfermt. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

Evangelie                                      Johannes 2, 13-25

Homilie

Geloofsbelijdenis                       Credo III

Offertorium: Iustitiae Domini rectae, laetificantes corda, et dulciora super mel et favum: nam et servus tuus custodiet ea.

De voorschriften van de Heer zijn goed, verblijden het hart en zijn zoeter dan honing en honingzeem: daarom zal uw dienaar ze onderhouden.

SANCTUS                                    Missa XVII                                                                             LD         370

AGNUS DEI                                  Missa XVII                                                                             LD         371

 

Communio: Passer invenit sibi domum, et turtur nidum, ubi reponas pullos suos: altaria tua Domine virtutum, Rex meus, et Deus meus: beati qui habitant in domo tuo, in saeculum saeculi laudabunt te.

V: Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum, concupiscit et deficit anima mea in atria Domini.

V: Cor meum et caro mea exsultaverunt in Deum vivum.

De mus heeft voor zichzelf een woning gevonden, en de tortelduif een nest om haar jongen in te bergen: uw altaren Heer der machten, mijn Koning en mijn God! Zalig zij, die in uw huis wonen, in de eeuwen der eeuwen zullen zij U prijzen.

Verzen: Hoe liefelijk is uw woning, Heer der machten, mijn ziel smacht vol verlangen naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lichaam jubelen voor de levende God!

Eind communie:                         Attende Domine            (Zie op ons neer, Heer)              LD         795

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

24 maart 11:30 uur PALMZONDAG kathedraal
27 maart 19:00 uur CHRISMAMIS (bisdom) (kathedraal)
29 maart 19.00 u GOEDE VRIJDAG (Munsterkerk)
30 maart 21:30 uur PAASWAKE (kathedraal)
7 april Beloken Pasen
5 mei 6e zondag van Pasen (Munsterkerk)
19 mei PINKSTEREN (kathedraal)
2 juni Sacramentsdag (Munsterkerk en/of kathedraal?)
16 juni 11e zondag door het jaar (kathedraal)
??? PRIESTERWIJDING (kathedraal / bisdom) ???
7 juli 14e zondag door het jaar (Munsterkerk)
21 juli 16e zondag door het jaar (kathedraal)
4 augustus 18e zondag door het jaar (Munsterkerk)
18 augustus 20e zondag door het jaar (kathedraal)
1 september 22e zondag door het jaar (Munsterkerk)
15 september 24e zondag door het jaar
6 oktober 27e zondag door het jaar (Munsterkerk)
20 oktober 29e zondag door het jaar (kathedraal)
26 oktober ??? DIAKENWIJDING (bisdom / kathedraal) ???
1 november ALLERHEILIGEN ???
3 november 31e zondag door het jaar (Munsterkerk)
17 november 33e zondag door het jaar
1 december C-­‐JAAR 1e zondag van de Advent (Munsterkerk)
15 december C-­‐JAAR 3e zondag van de Advent (kathedraal)

Naar de beginpagina